Valmennukset

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä valmennuksilla tähdätään yksilön ja työyhteisön lisääntyvään itsetuntemukseen ja kasvavaan hyvinvointiin. Kognitiivisen, vuorovaikutteisen työskentelyn avulla valmennuksissa keskitytään:

- vahvistamaan työyhteisön voimavaroja

- tunnistamaan  työyhteisön haasteita sekä toiminnan taustalla vaikuttavia asenteita ja  uskomuksia

- luomaan toiminnalle uusia tavoitteita, jotka motivoivat ja sitouttavat

- löytämään erilaisia ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi

“Todellinen tutkimusmatka ei ole uusien maisemien etsimistä, vaan uusin silmin katsomista.” – Marcel Proust